Oszczędź swój czas

- skorzystaj z szybkiego leasingu

Sprawdź wysokość raty!

Błyskawiczna kalkulacja

Wypełnij formularz i zobacz, ile wyniesie rata Twojego leasingu.

Minimum formalności

Wystarczy dowód osobisty, faktura proforma za samochód oraz NIP.

Decyzja w 24 godziny

Podpisz umowę, odbierz kluczyki i ciesz się z jazdy.

O nas:

Internetowy Fundusz Leasingowy działa od 2014 roku. Usługi naszej firmy kierujemy do przedsiębiorców. Finansujemy samochody osobowe oraz ciężarowe do 3,5 tony.

Pomagamy przedsiębiorcom bez względu na okres prowadzonej działalności oraz historię BIK, BIG oraz KRD.

Dzięki sprawnym i elastycznym metodom działania oraz ograniczeniu formalności, szybko znajdujemy korzystne rozwiązanie, przyspieszając czas odbioru pojazdu.

BOK:

ul. Szlak 20/8

31-153 Kraków

Skontaktuj się z nami!

Firmy, z którymi współpracujemy:

Oszczędź swój czas i pieniądze!

Skontaktuj się z nami!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Internetowy Fundusz Leasingowy spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie. Sekretariat administratora znajduje się pod adresem ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, telefon: +48 123 120 456, +48 574 472 761, adres e-mail: biuro@iflsa.pl.

Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania usługi „Oblicz ratę”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz wobec prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego wobec swoich klientów, na przykład w postaci przekazywania informacji o oferowanych usługach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym dla administratora usługi marketingowe, hostingowe i informatyczne. Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania usługi „Oblicz ratę” oraz przez okres przedawnienia roszczeń stron z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w zakresie, w jakim przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora, do czasu otrzymania przez administratora sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Przysługuje Ci również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Prawo to realizowane jest przez skierowanie wiadomości pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi.